top of page

Hinnasto

Säännöt:
Hautapaikka on voimassa 10 vuotta.
Jatkumisesta hautapaikan haltijan on sovittava ennen kauden erikseen, muussa tapauksessa hautapaikka otetaan muuhun käyttöön.


Hautapaikkamaksu on hautauskertakohtainen
- koirat 60 €
- kissat 30 €
- uurnat 20 €

Hinnat sisältävät valmiin haudan kaivettuna, haudan täyttö jää omaisten tehtäväksi.

Hautausmaalla on täyttöä varten lapiot. Talviaikaan täyttö kuuluu hautaushintaan, täyttö tehdään keskitetysti keväällä.

 

Haudan täyttömaksu erikseen sovittava, hinta 80 €.

Vanhan hautapaikan uusiminen tulee tehdä vuoden 2023 loppuun mennessä ja sen jälkeen kymmenen vuoden välein. Uusimisen hinta on 10€/hauta.

 

Haudalle saa sijoittaa muistomerkin, joka voi olla puuta tai kiveä.

Muistomerkit poistetaan, kun haudan  hallinta-aika päättyy.

 

Hautausmaalla on kompostoitavalle jätteelle oma keräyspiste. Alueella tehtävää kevät- ja syyssiivousta varten alueelle tuodaan sekajätelava sovittuna päivänä, seuraa nettisivua: https://www.pori.fi/asuminenjaymparisto/elaimet/

lemmikkielainten-hautaus/ ja ilmoitustaulua. Sekajätteestä huolehtiminen on hautojen omistajien tehtävänä.

 

Pieneläinhautausmaan hautaustoiminta: porinpienelainhautausmaa@gmail.com

puh. 044 300 3858
Pieneläinhautausmaa omistus:Porin kaupunki 

Infrankunnossapito@pori.fi

Oma hauta velvoittaa hoitamaan haudan vuosittain. Hoitamaton hauta voidaan ottaa uudelleen käyttöön ilman ilmoitusta.

Muistolehdossa ei ole hoitovelvoitetta.

Maksun voi suorittaa käteisellä eläinlääkärin vastaanotolla tai hautaajalle hautauksen yhteydessä.

Kuljetus Porin keskustan ulkopuolelta 0,45€/km

bottom of page